0

تماسی به لیورپول

اتفاقاً در همان زمان مقصدی است و سپس منطقه ای متروپولیتن از مرسی ساید در بریتانیا کشف شده است. این مقصد منحصر به فرد در مرزهای شمالی این خور مرسی یافت می شود. لیورپول که در سال 1207 شما شکل… Continue Reading